Goodnight Moon 
Yuriy Bolsa, Karina Synytsia, Yuri Yefanov


Goodnight Moon | 08.06-08.07.2024

Goodnight Moon
Artists: Yuriy Bolsa, Karina Synytsia, Yuri Yefanov
Curators: Oleksandra Pogrebnyak and Katie Zazenski


Vernissage Saturday, 08.06.2024
15:00-20:00
Curatorial Tour: 17:00


Before falling asleep, the little one says goodnight to every object around him in his room – a ritual that has become familiar to parents and children around the world. Bearing its title from the classic children’s book illustrated by Clement Hurd and written by Margaret Wise Brown in postwar 1947, Goodnight Moon is an exhibition that pays tribute to treasured places and spaces. Stroboskop – a garage meant for cars, converted into an artist-run space in 2016 – is a site where public life and domesticity blurrily coexist, and for this exhibition, hosts three Ukrainian artists: Yuriy Bolsa, Karina Synytsia, and Yuri Yefanov.

Some landscapes become locked in our memories and dreams, stored through acts of naming and remembering. These moments of recollection occur both publicly and privately, as well as across physical and digital spaces, and can shift from utopian to dystopian in an instant. In the wake of Russia's war, safety is barely within one's reach and tomorrow’s morning can’t be relied on. And so by remembering these significant places, which have largely been relegated to memory, we are offered a moment of stability that is nearly impossible to reach in 2024, both within Ukraine and globally. Through these ritualized acts of care and gratitude, we seek confidence for, and hope in, the future.

In Synytsia’s paintings of the Black and Azov Seas on mass-produced photographic wallpapers, we are reminded of the transience of domestic life and the daydreams that permeate such spaces, especially those which can no longer be accessed. Through Bolsa’s works, we have stories from Chervonograd (renamed to Sheptytskyi in March 2024), a miners’ city in Western Ukraine. While remaining a relatively safe place, the city has transformed indirectly – through changes in industry or the absence of people as needs for defense continue – leaving these locations remembered from his childhood to disappear almost without a trace. Yefanov's landscapes of Mohrytsia – a land art symposium site that has become a cherished place for a community of artists over the decades – become a kind of digital compensation. These virtual tours allow to travel to a place which is reachable, as with the work of Sinitsa, now only through the act of remembering.This exhibition is one of two that are occurring within the framework of Under the Lying Stone, Water Does Not Flow, and are conceptually inspired the books, I Dream of the Absinthium Fields by Kateryna Rudenko and How to Make Rockets Disappear by Darja Lukjanenko, which are being published by Fundacja Ziemniaki i. Under the Lying Stone, Water Does Not Flow is implemented by Ziemniaki i and Stroboskop Art Space with the support of IZOLYATSIA foundation, Trans Europe Halles, and Malý Berlín, and co-financed by the ZMINA: Rebuilding program, created with the support of the European Union under a dedicated call for proposals to support Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors.
Dobranoc Księżycu (Goodnight Moon)
Artyści: Yuriy Bolsa, Karina Synytsia, Yuri Yefanov
Kuratorki: Oleksandra Pogrebnyak i Katie Zazenski  


Vernissage 08.06.2024
15:00-20:00
Oprowadzanie kuratorskie: 17:00


Przed zaśnięciem, dziecko żegna się z każdym przedmiotem w pokoju – jest to rytuał znany rodzicom i dzieciom na całym świecie. Dobranoc Księżycu (Goodnight Moon), wystawa dzieląca tytuł z książką napisaną w powojennym 1947 roku przez Margaret Wise Brown i okraszoną ilustracjami przez Clementa Hurda, oddaje hołd przestrzeniom i miejscom, które mamy w sercach. W Stroboskopie, który zaczął życie jako garaż, a w 2016 przemieniony został w przestrzeń artystyczną i jest miejscem, gdzie strefy publiczna i prywatna nakładają się na siebie, swoje prace pokaże trójka ukraińskich artystów: Yuriy Bolsa, Karina Synytsia i Yuri Yefanov.       

Poprzez nazewnictwo i pamięć, jesteśmy w stanie na stałe umiejscowić pewne obrazy w naszej pamięci i w naszych wyobrażeniach. Wracają one do nas w sytuacjach publicznych i prywatnych, fizycznie i cyfrowo. Mogą przejść od utopii do dystopii w mgnieniu oka. W obliczu rosyjskiej agresji nie możemy być pewni jutra, a bezpieczeństwo to luksus o bardzo ograniczonej dostępności. Kiedy wracamy do głęboko zagnieżdżonych wspomnień tych ważnych miejsc i przestrzeni, możemy poczuć spokój i stabilizację o które tak niezmiernie ciężko w Ukrainie i na świecie w roku 2024. To dzięki tym rytuałom opieki i wdzięczności, pewność i nadzieja wydają się osiągalne.           
Karina Synytsia i jej obrazy przedstawiające Morze Czarne i Morze Azowskie na komercyjnych fototapetach przypominają o ulotności miru domowego i o marzeniach, które wypełniają przestrzeń, do której często nie mamy już dostępu. Yuriy Bolsa opowiada historie z Czerwonogrodu, górniczego miasta na zachodzie Ukrainy, którego nazwa została zmieniona na Szeptycki w marcu 2024 roku. Miasto jest obecnie względnie bezpieczne, ale zmiany, które zaszły w przemyśle i wyludnienie spowodowane zapotrzebowaniem obronnym, przetransformowały je dogłębnie i sprawiły, że wspomnienia z dzieciństwa artysty zniknęły prawie bez śladu. Pejzaże Yuri Yefanova to Mohrytsia, miejsce, gdzie odbywa się sympozjum sztuki ziemi i które, od dziesięcioleci jest wielbione przez artystów. Działają one jako swego rodzaju cyfrowa rekompensata. Te wirtualne podróże, tak jak to co przekazuje Karina Synytsia, pozwalają nam dotrzeć do miejsc, które teraz istnieją tylko w pamięci osób, które tam były.              

Obecna wystawa jest pierwszą z dwóch inicjatyw zebranych pod parasolem projektu Under the Lying Stone, Water Does Not Flow konceptualnie zainspirowanego książkami I Dream of the Absinthium Fields Kateryny Rudenko i How to Make Rockets Disappear Darji Lukjanenko. Wydawcą obydwu książek jest Fundacja Ziemniaki i. Projekt Under the Lying Stone, Water Does Not Flow powstał dzięki współpracy Fundacji Ziemniaki i i Przestrzeni Artystycznej Stroboskop przy wsparciu fundacji IZOLYATSIA, Trans Europe Halles oraz Malý Berlín. Inicjatywa jest w części finansowana przez ZMINA: Rebuilding – program, utworzony przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach specjalnego zaproszenia do składania wniosków mającego na celu współpracę i pomoc dla wysiedlonych ludzi z Ukrainy oraz ukraińskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. 

 

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com