Heavyweight | 14.11.2019


We are thrilled to be closing out our 2019 season with Heavyweight by Anna Rutkowska


Thursday, 14.11.2019
18:00-20:00


Rutkowska's installation 'Heavyweight' consists of two primary materials: work shirts and polaroids.

Personal encounters with institutionalized, gendered violence have become Rutkowska's platform, using her own body somewhat masochistically to negotiate trauma, suffering, and power.(PL)

Instalacja Anny Rutkowskiej 'waga ciężka' składa się z koszul roboczych oraz polaroidów.

Osobiste doświadczenia z zinstytucjonalizowaną, zależną od płci przemocą, stały się dla Rutkowskiej punktem wyjścia. Używając
swojego ciała w nieco masochistyczny sposób negocjuje z traumą, cierpieniem i władzą'Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com