Blue Ocean Theory | 25.03-01.05.2023


Poster design: Dominika Wolska


Blue Ocean Theory | Maryna Tomaszewska
Stroboskop (ul. Siewierska 6, accessible via. ul. Dorotowska)
25.03 - 01.05.23
Vernissage: Saturday, March 25, 2023
6-8:30pm

"Blue Ocean Theory'' was an inside joke between the artist and her late partner. Abstracted from its original meaning, the marketing term became a part of their playful, shared language and was used to evaluate nearly everything from food to human behaviour. In 2021, Maryna’s partner died suddenly, and in the months and now years that have passed since his death, the artist has been on a path of re-negotiating her own life, and what it means to live through such a profound loss.

There is an immense physicality to grief. It hurts. It’s heavy. It occupies your body in unexpected and inescapable ways. This exhibition, which is divided into two parts, represents the most personal, site-specific works that Tomaszewska has created to date, as well as the most physically grueling to produce. What you experience in the space of Stroboskop is a material manifestation of the year-long process of formally reconciling this wound. Outside of the space, in a nearby courtyard, hang cloths marred by crude drawings, pathetic gestures touching on the aspects of loss that we don’t always navigate publically: the denial, pain, isolation, fear, loneliness, and anger. These works are a marker; symbolic stand-in’s for the rawness, vulnerability, emptiness, and weight of living through death.


Maryna Tomaszewska. Interdisciplinary artist and scholar. Author of art books, installations, video works and performances. Main areas of interest and research: publication as artistic practice, language based art and mechanisms of power. Her artists’ books and magazines are in collections of (among others): MoMA, The Metropolitan Museum of Art, Tate, V&A Museum. Editor-in-chief of The Worst Magazine Ever. She runs the Experimental Text Studio at the Faculty of Media Art of the Warsaw Academy of Fine Arts.


Powiedzenie „blue ocean theory" było prywatnym żartem między artystką a jej partnerem. Ten wywodzący się z marketingu termin, który oznacza kreowanie niezagospodarowanej przestrzeni rynkowej, stał się częścią ich żartobliwego, wspólnego języka. Pozbawiony pierwotnego znaczenia, używany był do oceny niemal wszystkiego: od jedzenia po ludzkie zachowania. W 2021 roku partner Maryny zmarł nagle – w ciągu miesięcy, a teraz lat, które upłynęły od jego śmierci, artystka renegocjuje własne życie i to, co oznacza doświadczenie tak głębokiej straty.

Żałoba jest fizycznym odczuciem. Boli i przytłacza. Zajmuje ciało w nieoczekiwany i nieunikniony sposób. Wystawa, składająca się z dwóch części, przedstawia najbardziej osobiste prace, jakie Tomaszewska stworzyła do tej pory, także najbardziej wyczerpujące fizycznie. To, czego doświadczysz w przestrzeni Stroboskopu, jest materialną manifestacją trwającego rok procesu pojmowania tego, co się stało. Natomiast w niedalekiej odległości od galerii, na podwórku sąsiedniego domu, wiszą tkaniny pokryte surowymi rysunkami. Są to żałosne gesty mówiące o aspektach straty, które nie zawsze są poruszane publicznie: zaprzeczenia, smutku, izolacji, strachu, samotności i gniewu. „Blue Ocean Theory" jest świadectwem okrucieństwa i ciężaru żałoby, a także konieczności życia po śmierci najbliższej osoby.Artystka interdyscyplinarna, autorka art booków, instalacji, wideo i performansów, redaktorka naczelna „Periodyka Najgorszego”. Prowadzi Pracownię Tekstu Eksperymentalnego na Wydziale Sztuki Mediów ASP Warszawie. W swojej działalności łączy misję edukacyjną z praktyką artystyczną. Interesują ją zagadnienia związane z tekstem w polu sztuki, mechanizmami władzy oraz feminizmem. Brała udział w wystawach m.in. w: BWA Wrocław, BWA Zielona Góra, CSW Zamek Ujazdowski, OOF Gallery, Golden Thread Gallery (Belfast), Villa Tokyo oraz uczestniczyła w targach NY Art Book Fair (MoMA PS1), LA Art Book Fair (MoCA). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dla wybitnych młodych artystek Młoda Polska. Jej art booki są w kolekcjach m. in. MoMA, SFMOMA, Metropolitan Museum of Art, TATE, Victoria and Albert Museum.

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com