The Liberation of Terra Superna06.08-20.08.2021
Vernissage: Friday, August 6, 18:00-21:00 (fb event)

Workshop: Sunday, August 8, 14:00-17:00 Plants, Animals, + People: Communicating Across SpeciesForest Hills Park is a place where contradictions coexist in space and across time: the power of men, the knowledge of women, and the determinacy of plants. Decades prior to the park’s creation, botanist and suffragette Harriet Keeler explored this land, conducting research into native species, advocating for non-intervention and recommending instead that areas remain untouched for some amount of wilderness to exist within the city. Working not only for the freedom of plants, her efforts propelled the surrounding city of East Cleveland (OH) to become the first in the USA to grant women the right to vote. Forest Hills Park was designed in 1938 by landscape architect A.D. Taylor with a willful disregard for the course of nature, instead promoting a harmonious social order amongst the country’s elite. Today, the city is bankrupt and the park is abandoned, becoming once again a haven for rare native plant species.

The Liberation of Terra Superna, a three-channel immersive animation, proposes an alternative environment for the future of Forest Hills Park; one in which the knowledge of our great-grandmothers is valued and the natural world is given political agency. A world where rather than the domination of women, plants, and animals, we learn to collaborate and co-create a future of power sharing across all forms of consciousness. Exploring cycles of birth and death, value and depreciation, dominance and destruction, as well as agency and subjugation, the mythical landscape becomes both a specter of the past and a vision of the future, examining the possibilities for native species to thrive in abandoned public spaces, and for cycles of life to endure and evolve.


“Their efforts are and must be in vain, for the world they seek to keep has already passed away.” -Harriet Keeler

In collaboration with:
Marcus Brathwaite, Sound Design
Ricky Graham, Sound Consulting
Ian Anderson, Animation Consulting
Dan Hale, Animation Consulting
James Turnshek, Installation Design
Forest Hills Park to miejsce, gdzie w przestrzeni i czasie współistnieją sprzeczności: władza mężczyzn, wiedza kobiet i determinacja roślin. Dziesiątki lat przed powstaniem parku, botaniczka i sufrażystka Harriet Keeler badała te tereny, przyglądając się rodzimym gatunkom. Opowiadała się przeciw interweniowaniu w te obszary, zalecając pozostawienie ich nietkniętymi aby w mieście pewna część przyrody pozostała dzika. Pracując nie tylko na rzecz wolności roślin, jej wysiłki napędzały okoliczne miasto East Cleveland (OH), aby stało się pierwszym w USA, które przyznało kobietom prawo do głosowania. Park Forest Hills został zaprojektowany w 1938 roku przez architekta krajobrazu A.D. Taylora, z rozmyślnym lekceważeniem natury, w celu promowania harmonijnego porządku społecznego pośród elity kraju. Dziś miasto jest bankrutem, a park został opuszczony stając się ponownie rajem dla rzadkich gatunków rodzimych roślin.

The Liberation of Terra Superna, trzykanałowa animacja immersyjna, proponuje alternatywne środowisko dla przyszłego wyglądu parku Forest Hills; takie w którym wiedza naszych prababek jest ceniona, a świat przyrody otrzymuje polityczną moc sprawczą. Świat, w którym raczej zamiast dominacji kobiet, roślin i zwierząt, uczymy się współpracować i współtworzyć przyszłość opartą na podziale władzy pomiędzy wszystkie formy świadomości. Eksplorując cykle narodzin i śmierci, wartości i deprecjacji, dominacji i destrukcji, a także władzy i podporządkowania, mityczny krajobraz staje się zarówno widmem przeszłości, jak i wizją przyszłości. Badając możliwości rozwoju rodzimych gatunków w opuszczonych przestrzeniach publicznych oraz cykle życia, które mogą przetrwać i ewoluować.


"Ich wysiłki są i muszą być daremne, bo świat, który chcą zachować, już przeminął." -Harriet Keeler

We współpracy z:
Marcus Brathwaite, Projekt dźwięku
Ricky Graham, Konsultacje dźwiękowe
Ian Anderson, Konsultacje dotyczące animacji
Dan Hale, Konsultacje dotyczące animacji
James Turnshek, Projekt instalacji

This workshop, led by Marta Bogdańska (PL) and Kelley O’Brien (USA), will focus on developing tools, and for acknowledging methods and modes of interspecies communication. The workshop will begin with a selection of short readings*, which will help usframe how plants and animals exchange information. From there, participants will be encouraged to explore and engage in a dialogue with plants, animals and others, through performative, hypothetical, or participatory actions. The workshop will take place in a private garden @ ROD Energomontaż-Północ, where participants will have first-hand opportunities to explore and be inspired. Active participation is encouraged!


ROD Energomontaż-Północ, ul. Idzikowskiego 40, 02-704 Warszawa (map), we will meet at this address (the main gate of the ROD) and will walk together to the garden

*the workshop will be conducted in English, all materials will be provided*
Warsztat prowadzony przez Martę Bogdańską (PL) i Kelley O'Brien (USA) skupi się na rozwijaniu narzędzi oraz na rozpoznawaniu metod i sposobów komunikacji międzygatunkowej. Warsztat rozpocznie wspólna lektura krótkich tekstów, które pomogą nam określić, w jaki sposób rośliny i zwierzęta wymieniają się informacjami. Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni do badania i włączenia się w dialog z roślinami, zwierzętami i osobami poprzez performatywne, hipotetyczne i partycypacyjne działania. Warsztat odbędzie się na jednej z działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Energomontaż-Północ (ul. Idzikowskiego, Mokotów), gdzie uczestnicy będą mieli okazję do odkrywania i inspirowania się. Zachęcamy do aktywnego udziału!

Rodzinny Ogród Działkowy Energomontaż-Północ, ul. Idzikowskiego 40, 02-704 Warszawa, spotkamy się pod tym adresem (brama główna ROD) i wspólnie przejdziemy do ogródka działkowego.

*warsztaty będą prowadzone w języku angielskim, wszystkie materiały zostaną zapewnione**The pdf of the reading can be downloaded here 

The exhibition of The Liberation of Terra Superna at Stroboskop is supported by the Foundation for Contemporary Arts as well as the University of North Carolina at Greensboro through a Faculty First Grant and a Kohler Grant. The workshop Plants, Animals, + People: Communicating Across Species is also supported by “Naprzód działki”/ SAM Rozkwit, funded by the Greenery Department of Warsaw. 

Warsztaty są wspierane przez Foundation for Contemporary Arts, University of North Carolina at Greensboro "Faculty First Grant" i Kohler Grant oraz program "Naprzód Działki" realizowany przez SAM Rozkwit dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com