Trouble at Home | 14.09.2017Stroboskop is pleased to present Trouble at Home, a series of new works by Bean Gilsdorf. This will be the American artist’s first solo exhibition in Warsaw. Using pictures found in comic books and mass-market history books, Gilsdorf creates textile sculptures and wall hangings that investigate historicized and political images as subject.

For Trouble at Home, Gilsdorf draws sardonic connections between symbolic models of male authority and the individuals that have become repositories for them—in this case, Ronald Reagan, Elvis Presley, and Superman. The images of these men can be understood as part of a system of representation that references a mythologized, paternalistic past; men of a fictionalized “bygone” era that embody an oppressive, unattainable ideal. By excising and manipulating parts of the body (such as an iconic hairstyle or hypermasculine comic-book fists) and reprinting these onto textiles that are then sewn into soft forms, Gilsdorf pushes this imagery to the edge of legibility.

The yielding materiality of the sculptures distorts the original images, offering cultural commentary overlaid with a sense of the absurd—half-inflated visages and body parts bulge and collapse grotesquely, manifesting the aspirations and anxieties encoded into these figures. Complementing the sculptures are a pair of wall-hung works that dissect the vernacular of images continually fed to a public hungry for symbols that validate the aspirational dreams of America.

This exhibition is presented in conjunction with Warsaw Gallery Weekend


(PL) 
Stroboskop ma przyjemność zaprezentować "Kłopoty w domu", serię nowych prac Bean Gilsdorf. Będzie to pierwsza solowa wystawa amerykańskiej artystki w Warszawie. Wykorzystując obrazy znalezione w komiksach i masowych książkach o historii, Gilsdorf tworzy rzeźby tekstylne i draperie, które badają ikony polityczne i kulturowe oraz wizerunek historyczny jako temat.

W "Kłopotach w domu" Gilsdorf wyciąga sardoniczne związki pomiędzy symbolicznymi modelami męskiej władzy a osobami, które stały się ich repozytoriami - w tym przypadku Ronalda Reagana, Elvisa Presleya i Supermana. Wizerunki tych mężczyzn można rozumieć jako część systemu reprezentacji odnoszącego się do mitologizowanej, paternalistycznej przeszłości; mężczyzn z fikcyjnej "minionej" epoki uosabiającej opresyjny, nieosiągalny ideał. Nacinając i manipulując częściami ciała (na przykład ikoniczną fryzurą lub niezwykle zmaskulinizowanymi pięściami z komiksów) i nadrukowując je na tekstyliach, które są następnie naszywane na delikatne rzeźby, Gilsdorf popycha te obrazy na krawędź czytelności.

Ustępliwa materialność rzeźb zniekształca pierwotne obrazy, oferując komentarz kulturowy przepełniony poczuciem absurdu - połowicznie wydęte oblicza i części ciała groteskowo wybrzuszają się i zapadają, manifestując aspiracje i niepokoje zakodowane w tych postaciach. Uzupełnieniem rzeźb jest para dzieł zawieszonych na ścianach, analizujących ojczysty język obrazów, którymi nieustannie karmiona jest publika głodna symboli potwierdzających aspirujące marzenia Ameryki.

Projekty Bean Gilsdorf były prezentowane w Muzeum Sztuki Współczesnej w Santa Barbara, w Instytucie Sztuki Współczesnej Wattisa i Amerykańskim Muzeum Historii Tekstyliów, jak również w przestrzeniach wystawienniczych w Polsce, Anglii, we Włoszech, w Chinach i RPA. Znalazły się także w prasie (w San Francisco Bay Guardian i Journal of Modern Craft) oraz telewizji (Art21). Gilsdorf otrzymała tytuł licencjacki w Bard College w Simon's Rock, a tytuł magistra sztuk pięknych w Kalifornijskiej Szkole Sztuki (CCA) w roku 2011. W latach 2011-2012 przebywała na rezydencji dla absolwentów w Centrum Sztuki Headlands (Headlands Center for the Arts), zaś w latach 2015-16 oraz 2016-17 była stypendystką Fulbrighta w Polsce. Jej twórczość krytyczna publikowana była w tytułach takich jak Art forum, BOMB Magazine oraz Frieze.
Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com