Compiler | 05.07.2019compiler (/kəmˈpʌɪlə/): a program that automatically translates code written in one language (source) into another language (target). The process of translation from a high-level language to a lower-level language, in order to create an executable program, is called compilation.The exhibition Compiler is inspired by the story of Ada Lovelace— aka Lady Byron — the forgotten mathematician who wrote the first computer program. The program was designed for the so-called Analytical Engine – a machine that was never finished due to a lack of technology to support the idea. The Engine was supposed to process data based on information fed via punch cards. Punched or perforated cards-as-data-carrier were borrowed directly from the Jacquard loom – the machine that among other things, played a pivotal role in the birth of the industrial revolution.

Compiler is composed of one long punch card made of crocheted yarn and a speculative machine designed to decipher it. Crocheting is a technique widely associated with craft, decoration, the home, a woman’s past-time. I have never been drawn to this technique and had to learn from 0 in order to create this piece (allegedly crocheting and knitting can also be used as means of torture). The person who taught me how to do it in fact crocheted 2/3 of the piece.

Digits are fingers, thumbs, and toes, binary is fiction. Think about the bodies of female textile workers, remember the story about the Harvard Computers, female calculating bodies. Compiler is a study of the digital, technology, idea to material translations, and the human bodies that inspire and create abstract languages and tools.

“The Analytical Engine weaves algebraical patterns just as the Jacquard-loom weaves flowers and leaves.” // Ada Lovelace

In collaboration with:
Agnieszka Kaczor
Tomek Żabowski
Marian Warzentzky
Martyna Tokarska
Marcin Filet


(PL)


Kompilator to program, który automatycznie tłumaczy kod napisany w języku źródłowym na inny język. Proces translacji języka wyższego rzędu na język niższego rzędu zwany jest kompilacją.

Bezpośrednią inspiracją dla wystawy Compiler jest herstoria Ady Lovelace aka Lady Byron, zapomnianej matematyczki, autorki pierwszego programu komputerowego jaki kiedykolwiek powstał. Ów algorytm napisany został dla Silnika Analitycznego (Analytical Engine) – maszyny nigdy nie dokończonej z braku technologii wystarczająco zaawansowanej, by wesprzeć jej założenia. Silnik Analityczny był zaprojektowany do przetwarzania danych wprowadzanych do niego za pośrednictwem kart dziurkowanych (perforowanych). Taki system transferu danych został zapożyczony bezpośrednio z innego wynalazku, mianowicie krosna Jacquarda. Krosna przemysłowe odegrały kluczową rolę w początkach rewolucji industrialnej.

Compiler składa się z jednej bardzo długiej karty dziurkowanej wykonanej na szydełku oraz ze spekulatywnej maszyny zaprojektowania do odczytywania tak zakodowanego zapisu. Szydełkowanie jest zazwyczaj kojarzone z rękodziełem, dekorowaniem domu, mało znaczącymi zajęciami kobiecymi. Tego rodzaju techniki nigdy mnie nie pociągały, więc aby wykonać Kompilatora, musiałxm nauczyć się robić na szydełku od zera (ponoć robienie na drutach i szydełkowanie bywało w historii używane jako tortura dla kobiet osadzonych w instytucjach). Osoba, która mnie tego nauczyła, wykonała de facto ok. 2/3 pracy.

Cyfry to palce i kciuki, a binarność jest fikcją. Warto pomyśleć o kobiecych ciałach zatrudnionych w przemyśle tekstylnym, o historii tzw. Harvard Computers, czyli kobietach, które performowały obliczenia dla naukowców. Compiler to namysł nad cyfrowością, technologią, sposobami przenoszenia idei w materialność i ludzkimi ciałami, które generują abstrakcyjne narzędzia i języki.


“Silnik Analityczny tka wzory algebraiczne niczym krosno Jacquardowskie kwiaty i liście. ” // Ada Lovelace

Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com