Ula Niemirska
Konturówka | 03.06.2017
Ula Niemirska presents site-specific works in an attempt to move 2D drawing and painting thinking into a multidimensional space. Based on her many years’ of experience gathered at her own children’s workshop “Wild Art”, the artist prepares an interesting proposal of spatial composition using the elements she has found. This is a typical process for Ula, who in her practice uses organic and inorganic elements in order to create collages. The artist likes to talk about herself as a collector of everyday objects and natural artifacts.

Ula Niemirska – born in 1984 in Warsaw, a graduate of the Faculty of Painting in Warsaw’s Academy of Fine Arts. She defended her diploma in 2012 in the painting studio of Professor Stanisław Baj and afterwards the annex in the studio of Art in Public Space of Professor Mirosław Duchowski. In her work, she often goes beyond the painting medium and uses collages or installations. She uses found items which she glues to her paintings with the help of paint. In 2008-2011 she was forming the group “Baltic Waves” with Rafał Dominik. In 2008 and 2009 she participated in international performance meetings “Beautiful Lies” and “Beautiful Lies 2”. Her works have been shown, among other places, at the Dramatic Theatre (project “Shown Hidden”2008), in the XXI Gallery (2009), at the Transformation Festival (2011), in the Nieformalna Gallery (2015), and the Xanadu Gallery (2017), as well as the International Biennale of Painting in Chisinau and the National Museum of Moldova (2017).
(PL)
Na wystawie w Art Space STROBOSKOP artystka Ula Niemirska zaprezentuje prace site specific. Jest to jej kolejna próba przeniesienia dwuwymiarowego myślenia rysunkowo-malarskiego do przestrzeni wielowymiarowej. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zebranym podczas prowadzonych przez siebie autorskich warsztatów dla dzieci pt.: “Dzika plastyka” artystka przygotuje ciekawą propozycję kompozycji przestrzennej przy wykorzystaniu elementów gotowych. Jest to klasyczne działanie Uli, której praktyka wykorzystuje elementy organiczne i nieorganiczne do tworzenia kolaży. Artystka lubi mówić o sobie że jest kolekcjonerką przedmiotów codziennych i zbieraczką artefaktów pochodzenia naturalnego.

Ula Niemirska – urodzona 1984 roku w Warszawie, absolwentka wydziału malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom obroniła w 2012 roku w pracowni malarstwa prof. Stanisława Baja, zaś aneks w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego W swoich pracach często wychodzi poza medium malarskie, posługuje się kolażem, instalacją. Wykorzystuje przedmioty znalezione, które dokleja do swoich obrazów za pomocą farby. W latach 2008-2011 wraz z Rafałem Dominikiem tworzyła grupę “Fale Bałtyku”, w 2008 i 2009 brała udział w międzynarodowych spotkaniach performance “Piękne kłamstwa” i “Piękne kłamstwa 2”. Jej prace były pokazywane między innymi w Teatrze Dramatycznym – projekt: “Odkryte Zakryte”, 2008, Galerii XXI, 2009, na Festiwalu Przemiany, 2011, w Galerii Nieformalna, 2015 i Galerii Xanadu, 2017, a także na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Kiszyniowie i w Mołdawskim Muzeum Narodowym, 2017.


Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com