POWER POSE | group show 
POWER POSE | 30.04.2019

video still ‘Bombshell’ by Audra Wist

CURATORS: Martyna Szczęsna (DĄĄB) and Katie Zazenski (Stroboskop)

PARTICIPANTS: The Motel Sisters, Bella Ćwir, Pixy Liao, Mutant Salon, Tommy Kha, Jakub Gliński, Mikołaj Sobczak, Hye In Han, Mahsa Biglow, Catherine Cramer, Audra Wist

Stroboskop (Warsaw, PL) and DĄĄB (Brooklyn, NY) are excited to present POWER POSE, a 50-minute video anthology that draws inspiration from Stroboskop’s first two exhibitions of the 2019 season, ‘Objects of Worship’ by Jan Możdżyński and ‘Trojan Horse’ by Léann Herlihy.

The notion of ‘power posing’ was first formally introduced in 2010 by a team of American social psychologists who claimed that by positioning the body in a specific way (think superhero: Wonder Woman) you create the illusion of power. This idea has been touted to American women ad nauseam, entangling stereotypes of gender, power, sexuality and patriarchy and condensing it to the maxim: fake it ‘til you make it.

POWER POSE brings together artists living and working across the globe (Poland, Germany, Australia, the United States), making work that engages ideas about emotional and political boundaries, and the flexibility and subversion of contemporary ideologies. Like Jan Możdżyński’s paintings in ‘Objects of Worship’ many of these videos are speculative exercises, exploring the possibility of creating monuments to queer or othered bodies and communities, monuments that commemorate joy, sexual pleasure, etc. Others echo a visual language floating between sport, traditional dress and S&M, a similar strategy employed by Warsaw-based Irish artist Léann Herlihy in her upcoming exhibition ‘Trojan Horse’. Herlihy often explores the tools and systems of subjugation and oppression of female bodies through time, this exhibition is focusing most directly on the history of equestrianism and its relationship to contemporary gymnastics. These themes play out through performance, sculpture, and photography.

POWER POSE is a conversation about power, queering, monuments, boundaries as well as gender and the (non)binary. It is a collaboration between two artist-run spaces, bridging distinct conversations on contemporary, universal themes.(PL)
Stroboskop (Warszawa, PL) wraz z DĄĄB (Brooklyn, NY) mają przyjemność zaprezentować POWER POSE, trwający 50 minut wybór prac wideo, zainspirowany pierwszymi dwiema wystawami realizowanymi w 2019 roku przez Stroboskop - ,,Obiekty Kultu’’ Jana Możdżyńskigo oraz ,,Koń Trojański’’ Léann Herlihy.

Pojęcie ,,Power posing’’ zostało po raz pierwszy wytłumaczone w 2010 roku przez amerykańskich psychologów społecznych, którzy wyjaśnili, że pozując w określony sposób (myśląc np. o super bohaterach: Wonder Woman) jesteśmy w stanie wykreować pozór siły. Idea ta była reklamowana amerykańskim kobietom do znudzenia, plącząc płciowe stereotypy dotyczące siły, seksualności i patriarchalnej struktury. Finalnie wyrażając się w krótkiej maksymie: fake it ‘til you make it – udawaj dopóki się nie staniesz.

POWER POSE łączy artystów żyjących i pracujących na całym świecie (Polska, Niemcy, Australia, Stany Zjednoczone), którzy w swoich pracach poruszają tematy związane z emocjonalnymi i politycznymi granicami oraz elastyczności i wywrotowości współczesnych ideologii. Tak jak prezentowane obrazy Jana Możdżyńskiego w ramach wystawy ,,Obiekty Kultu’’, wiele z nich to ćwiczenia spekulacji oraz eksplorowania możliwości tworzenia pomników dla ,,innych’’, queer’ów i społeczności z nimi związanych. Monumentów, które poświęcone będą radości, przyjemności seksualnej itp. W innych natomiast zobaczymy wizualne echa tego co między sportem, tradycyjnym strojem a S&M. Będą one nawiązywały do strategii działań, jakimi posługuje się w swojej twórczości artystka irlandzkiego pochodzenia, mieszkająca w Warszawie Léann Herlihy, w swojej nadchodzącej wystawie ,,Koń Trojański’’. Często skupia się ona na narzędziach i systemach służących ujarzmianiu i nakładaniu opresji na kobiece ciało. Podczas najbliższej wystawy Herlihy będzie się bezpośrednio odnosić do historii jeździectwa i jego związku ze współczesną gimnastyką poprzez performance, rzeźbę i fotografię.

POWER POSE to rozmowa o sile, queerze i granicach, tak samo jak o płciowości i (nie)binarności. Wynika ze współpracy pomiędzy dwiema przestrzeniami artystycznymi łączącymi odrębne dialogi na tematy tak samo współczesne jak i uniwersalne.

translation by Martyna Stołpiec


You can view the full program as a permanent exhibition on YouTube

Featured Artists:
00:12-03:22 The Motel Sisters "That's Fantastic" (2006)
03:29-07:36 Bella Ćwir "Cute" (2018)
07:42-09:53 Pixy Liao "Walking in my Shoes" (2013)
10:03-16:37 Mutant Salon "Excorsices" (2016)
16:43-17:58 Tommy Kha "Atlas" (2013-present)
18:07-19:19 Jakub Gliński "Your Mom is a Nice Lady" (2014)
19:25-20:48 Audra Wist "Bombshell" (2014)
20:54-22:52 Mahsa Biglow "In-Between Boundaries" (2016)
22:58-26:35 Jakub Gliński "Celebration of Decay" (2019)
26:42-36:29 Mikołaj Sobczak+Hyein Han "Choo-Choo" (2017)
36:37-39:51 Tommy Kha "Awkward Film Series" (2018)
40:02-48:00 Catherine Cramer "A Boxed Rebellion" (2019)
48:08-52:54 Bella Ćwir "Drogie Ciuchy" (2017)


The exhibition was screened on Sunday, April 28 at DĄĄB and on Tuesday, April 30,2019 at Karrot Kawiarnia in Warsaw. The Warsaw screening was followed by a conversation with Léann Herlihy and Jan Możdżyński


Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com