Dorota Kozieradzka
Housecleaning | 17.11.2016Before one sells out or squanders all of his or her inherited wealth, it is proper to leave it for a long time in peace, and, as far as it is possible, to live with it constantly or at least systematically. How else can one know what is really valuable in personal terms or in retail trade? The objects must be carefully segregated according to an objective scale of value, that is in accordance to the material’s durability (or lack thereof), the impermanence of life, or other equally measurable values, as well as aspects of collectibility. Afterwards, they should be properly secured, packed carefully, and moved to a place where one will be able to look after these things, look through them one more time, re-use, and stay with them.

Housecleaning plays such a role from the point of view of storing values. Placing them in a garage (Stroboskop Art Space) adds charm to the venture, but the most important thing is whether one can even tame such an emotional charge and bridle the spatial properties of the discussed objects.

-Michał Szuszkiewicz

(PL)
“Prace porządkowe”
Zanim rozprzedamy albo roztrwonimy cały odziedziczony majątek, wypada go na dłuższą chwilę pozostawić w spokoju, w miarę możliwości z nim zamieszkać lub systematycznie pomieszkiwać. Jak inaczej dowiemy się, co jest naprawdę cenne, w znaczeniu osobistym, w obrocie detalicznym? Obiekty należy starannie posegregować wedle obiektywnej skali wartości, czyli np. ze względu na (nie)trwałość materiału, nietrwałość żywota , lub inne równie mierzalne wartości albo aspekty kolekcjonerskie. Następnie właściwie zabezpieczyć, starannie zapakować, i przenieść w miejsce, gdzie będzie można tych rzeczy doglądać, raz jeszcze przerzucić, ponownie wykorzystać, pobyć z nimi. Taką rolę odgrywają

“Prace porządkowe” z punktu widzenia przechowywania wartości. Umieszczenie ich w garażu (Art. Space Stroboskop) dodaje uroku przedsięwzięciu, ale najistotniejsze jest to, że w ogóle można oswoić taki ładunek emocjonalny i okiełznać przestrzenne właściwości omawianych obiektów.Stroboskop Art Space | ul. Siewierska 6, 02-360 Warszawa | stroboskopartspace@gmail.com